Onze website www.cpm-hrm.be gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren, in overeenstemming met ons privacybeleid. Klik hier voor meer informatie over cookies en de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden op deze website. ×

Als het Industry 4.0 is, dan is het ook HRM 4.0

08 december 2017

Stel u de werfleider voor van een bouwbedrijf in de niet zo verre toekomst

Onze werfleider anno 2030 heeft om een bouwproject te voltooien de beschikking over 4 mobiele 3D-printinstallaties die verbonden zijn met het internet en over een mobiele equipe van onderhoudstechnici en vakspecialisten 3D-printing. Het is aan de werfleider om de aansturing van dit hybride team in goede banen te leiden. De taak van deze werfleider gaat 24/7 door. Immers, de mobiele printers kunnen altijd doorwerken, ook ’s nachts en in weekends, waardoor de opvolging en de controle zich mee uitbreidt. Aan de andere kant, eenmaal de printers aan de slag zijn, beperkt het werk zich tot het opvolgen van de voortgang en alertheid voor storingen. Dus, het werk vraagt korte perioden van inspanningen en concentratie, gevolgd door lange perioden van lage werkintensiteit. Dit vraagt een nieuwe definitie van de taak van de werfleider en nieuwe afspraken (contracten) rond arbeid.

 HR kan het terrein effenen naar een competitief voordeel

Hoe zal human resources zich aan de nieuwe realiteit aanpassen? Uit de veelheid van lagen van deze vraag, pikken wij er twee: hoe een cultuur van vertrouwen creëren en hoe de verantwoordelijkheidszin verhogen. De mogelijkheden van de toenemende interactie tussen machines en mens kunnen pas ten volle worden benut als er tussen bedrijven en medewerkers voldoende vertrouwen is. Dit is vandaag, los van alle inspanningen, nog lang niet altijd het geval. Vertrouwen gaat erover dat de onderneming de medewerkers vertrouwt dat ze met de toenemende autonomie en vrijheid verantwoordelijk omspringen. En dat de medewerker de onderneming toelaat om gegevens te verzamelen om nieuwe vormen van werken mogelijk te maken. Een cultuur waarin de nieuwe vormen van verantwoordelijkheid gepromoot worden, en waarin mens, machine en HR open en transparant communiceren wordt een competitief voordeel binnen I4.0.

Mijn collega R2D2

Ons voorbeeld van de werfleider illustreert de verregaande fusie tussen de wereld van de mens en de machine. Meer en meer ordenen, structureren en visualiseren machines de veelheid aan informatie die op ons afkomt. Die technologische vooruitgang verlegt ook de oorsprong van beslissingen: in de toekomst zullen machines niet alleen de informatie voor ons toegankelijk maken, zij zullen die informatie ook begrijpen, en dus autonoom meer en meer beslissingen kunnen nemen. In de nabije toekomst hebben we dus niet alleen mensen, maar ook machines als collega’s. Hoe gaan we daarmee omgaan? Wat gebeurt er wanneer de mens en de machine een andere, tegengestelde beslissing nemen? Op menselijke beslissingen zit altijd rek, zal dat ook zo zijn bij de machine? Dergelijke dilemma’s doen zich vandaag al voor op de werkvloer en dan zijn het de mensen die samenzitten om het uit te klaren, al of niet met HR erbij. Het is bijvoorbeeld niet onmogelijk dat een project zijn deadline mist omdat er geen netwerkverbinding was. Technologie is niet onfeilbaar. Human resources staat hier voor de uitdaging om conflicten voortaan op de grens van mens-machine aan te pakken.

De impact van de huidige evolutie op human resources is volop gaande. Wat we vandaag zien en voelen op de werkvloer is nog maar het laaghangende fruit. De echte impact, de breuk met bestaande paradigma’s, moet nog komen.

Deel dit artikel

Schrijf u vandaag in op onze blog en ontvang 1x per maand onze laatste blogposts in uw mailbox !