Een assessment schept vertrouwen over hoe een vacature wordt ingevuld

02 juni 2021

Waarom vzw De Bolster voor assessments kiest

Geert Bonte, Algemeen Directeur vzw De Bolster: “Ik leerde CPM op een heel directe manier kennen, ik nam in 2007 namelijk zelf deel aan een assessment, voor mijn functie hier bij de vzw. Ik zal niet de enige orthoagoog geweest zijn die vrij sceptisch stond tegenover testen, maar ik moet zeggen dat ik heel positief onder de indruk was. In die mate dat we hier bij De Bolster ondertussen niet alleen voor directiefuncties maar ook voor vacatures van stafmedewerker of clusterverantwoordelijke kiezen voor het assessment. Waarom? De rapporten van CPM slaan werkelijk nagels met koppen. Alle mensen die wij zo al hebben gerekruteerd zeggen zich erin te herkennen. En voor de verdere ontwikkeling van iemands loopbaantraject is het de ideale basis – voorheen waren we daar nog te weinig mee bezig. Conclusie voor ons: een assessment is niet goedkoop, maar door er op die manier alles uit te halen is het de investering zeker waard.”Een klantgerichte mindset

Kristel Sijmens, Consultant CPM: “De algemene cultuur van vzw De Bolster kennen we al door onze jarenlange samenwerking. Voorafgaand aan dit assessment hadden we uiteraard een intakegesprek om een precies inzicht te krijgen in de specifieke functiebeschrijvingen waarvoor vzw De Bolster een vacature had. We hebben de competenties bevraagd, gepolst naar specifieke uitdagingen, gevraagd naar het team waarin de rekruut zou terechtkomen ... Hoe preciezer we een vacature kunnen aflijnen, hoe beter we ze immers kunnen invullen. Dat profiel is trouwens wel wat geëvolueerd sinds het invoeren van het systeem van persoonlijke budgetten. De zorgvrager wil zijn persoonlijke budget uiteraard het liefst besteden aan de hulp en assistentie die voor hem/haar het waardevolst is, dat maakt dat de context wat commerciëler is geworden. En dat impliceert dat naast een zorgende ook een klantgerichte mindset belangrijker is geworden.”Zo gaat een CPM-assessment in zijn werk

Het assessment dat CPM voor vzw De Bolster organiseerde ging in twee stappen: eerst was er de testbatterij – met persoonlijkheidstests en cognitief-analytische testen – waarvoor de kandidaten een link kregen en die ze online konden doen; daarna waren er realtime simulatieoefeningen die werden geobserveerd door een extra assessor en was er het interview.
Kandidaten Bruno Deboosere en Bart Hanssens getuigen hoe ze dat assessment hebben ervaren.Bruno Deboosere nam deel aan een CPM-assessment

“Een assessment vind ik altijd een meerwaarde. Of het nu gaat over een vzw of een profitbedrijf, dat maakt niet uit.”

Over de voorbereiding:
“Dit was niet mijn eerste ervaring met een assessment en de tweede keer is sowieso minder een sprong in het duister. Groot verschil was dat ik dit assessment van thuis deed - we weten allemaal waarom – en dat is toch anders. Je staat op van je ontbijt en wandelt als het ware naar je “examen” in de kamer ernaast. Zo was ik goed van plan om de tests in één keer te doen, maar hier gebeurde dan toch iets waardoor ik afgeleid werd. Het lijkt misschien gemakkelijk om dit thuis te doen, maar het is daarom niet altijd een voordeel. Qua focus en mentale voorbereiding is een assessment op verplaatsing toch duidelijker afgelijnd.”


Over het proces:
Ik was vooraf heel goed ingelicht over het proces. En technisch verliep alles vlot, ook in deel twee waarin mails en gesprekken elkaar afwisselen. Het was voor mij direct duidelijk: dit is heel professioneel opgezet, hier is tijd ingestoken. De sfeer was ook heel vriendelijk ... niets op aan te merken.”


Over de inhoud:
“Toen ik klaar was, had ik wel degelijk het gevoel dat ik me had kunnen tonen. En op het voorstel van CPM om het verslag persoonlijk te overlopen, ben ik graag ingegaan. Dat verslag heeft me trouwens niet verrast, het was vooral een bevestiging van hoe ik mezelf zie en dat is fijn. De formulering van het rapport was ook heel respectvol, dat apprecieerde ik heel erg.”
 
Over de keuze voor een assessment:
Om een vacature in te vullen of om in aanmerking te komen voor promotie vind ik het altijd een meerwaarde als dat gebeurt via een assessment. Of het gaat over een vzw of een profitbedrijf maakt niet uit. Het getuigt van transparantie en het onderbouwt de beslissing, wat die ook is. Dat is belangrijk voor de kandidaten – zij die het halen en zij die het niet halen – en het is belangrijk voor het team. Iedereen die betrokken is weet immers dat de keuze op basis van inhoud is genomen, niet op buikgevoel. Dat schept vertrouwen, wat zeker voor een leidinggevende functie belangrijk is. Het is ook een vorm van erkenning voor de sérieux van een job zelf als er wordt geïnvesteerd in een assessment. En die investering kan ook op termijn renderen: bij mijn vorig assessment haalde ik de job net niet, maar ben ik paar maanden later opgevist toen er zich een andere vacature voordeed.”
 
 

Ook Bart Hanssens ging de uitdaging aan

“Een klassieke sollicitatie is veel meer een momentopname”

Over de voorbereiding:
“Meteen tijdens het eerste sollicitatiegesprek bij De Bolster is me duidelijk gezegd dat, als ik naar de volgende ronde zou gaan, er een intens en uitgebreid assessment zou volgen. In de voorbereiding naar het eigenlijke assessment kreeg ik dan van CPM een helder overzicht van de indeling. Ik was dus voorbereid. Maar omdat het mijn eerste assessment was, was het toch even slikken op het moment zelf: het was inderdaad intens en best vermoeiend. Een assessment vraagt tijd en energie.”


Over de inhoud:
“Als voorbereiding op het assessment heb ik vooral de eigenlijke vacature en de vzw zelf nog eens onder de loep genomen. En een goede nachtrust bleek ook geen overbodige luxe. Al leek de context van het rollenspel op het eerste gezicht ver af te staan van de eigenlijke vacature, CPM wist in het assessment wel degelijk alle elementen van de job te vatten. Ik had aan het eind zeker het gevoel dat ik heb kunnen tonen hoe ik de job zou aanpakken, als ik die kreeg.”


Over de feedback:
“In het afrondende sollicitatiegesprek met de mensen van vzw De Bolster zijn de resultaten van het assessment aan bod gekomen, maar we hebben het niet van A tot Z overlopen. Op het aanbod van CPM om met hen de debrief wel nog helemaal te doen, zal ik zeker ingaan, alleen al voor mijn eigen groeiproces. Omdat het rollenspel live is, krijg je natuurlijk ook op het moment zelf al feedback, aan de hand van de reacties op je handelingen. Ik geloof dat dat in een assessment op kantoor in de plaats van online nog meer het geval zou zijn en daarom zou ik dat toch verkiezen.”


Over de keuze voor een assessment:
Een assessment is absoluut een meerwaarde. Een klassieke sollicitatie is veel meer een momentopname. Door de gelaagdheid van het assessment geeft dit een veel vollediger beeld. Wat ook geholpen heeft om me echt te kunnen tonen, was de houding van CPM. Die was heel open, heel constructief. Ik had het gevoel dat het er echt om te doen was samen uit te zoeken of de job iets voor mij was. Zelfs al zou blijken van niet, dan zou het toch een waardevolle ervaring zijn voor mijn verdere loopbaan. Dat was heel aangenaam.”
Deel dit artikel

Schrijf u vandaag in op onze blog en ontvang 1x per maand onze laatste blogposts in uw mailbox !