Parcifal Van Gucht, bedrijfspsycholoog in opleiding

11 maart 2021

De volgende lichting bedrijfspsychologen, getuigenis van onze stagiair

Parcifal Van Gucht zit in zijn tweede master bedrijfspsychologie. Als deel van zijn opleiding loopt Parcifal stage bij Resolved/ CPM, sinds september 2020 nog tot maart 2021. Dat wij iemand van de volgende lichting in eigen huis hebben (virtueel uiteraard), leek ons een unieke kans om bij de bedrijfspsycholoog van morgen vandaag al te polsen naar plannen en verwachtingen. Ook al kan Parcifal uiteraard niet voor heel zijn generatie spreken, het levert een interessante sneakpreview op.

Over de vertaalslag van de vraag van de klant naar de oplossing

Parcifal Van Gucht: “Als studenten worden we verondersteld tijdens onze stage één groter of twee kleinere projecten te realiseren en drie zelfgekozen leerdoelen na te streven. In mijn geval zijn dat twee meetbare doelen, nl. mijn kennis uitbreiden van het analyseprogramma R en een basiskennis verwerven van de programmeertaal Python; daarnaast wil ik vooral graag bijleren over hoe je in het werkveld de vertaalslag maakt van de vraag van de klant naar de oplossing die je die klant aanbiedt. Vooral dat laatste is fascinerend. Ik zit erbij in meetings met klanten en zie daar hoe enerzijds de klant vanuit zijn expertise in zijn vakgebied en anderzijds Bernie of Eli (resp. Caessens en Lauwers, van Resolved, red.) vanuit hun expertise in hun vakgebied elkaar vinden. De samenwerking die dan ontstaat is mooi om te zien. Als het goed zit, is er een wederzijds vertrouwen en respect. Het gemeenschappelijke doel is om via constructief samenwerken te komen tot een echte oplossing. In onze opleiding komt dat wel ter sprake, maar het blijft academisch, dit is de praktijk en die is voor mij wel heel interessant.”

Over levenslang leren en flexibiliteit en dat dat evidenties zijn

Parcifal: “Wat wij denken te kunnen bijbrengen? We zijn jong, uiteraard. En we zijn gemotiveerd. Voor mij is het vanzelfsprekend dat het hele leven bijleren is en de bereidheid om dat ook te doen is groot. Doorheen mijn volledige opleiding was het vermogen om oplossingen te vinden een rode draad, dat zit erin gebakken. En verder zijn mijn verwachtingen niet heel strak afgelijnd. De toekomst is flexibel, corona heeft dat trouwens nog eens extra bevestigd.”

Over bijleren en dat je daardoor beseft hoeveel je nog te leren hebt

Parcifal: “Ik geloof wel dat ik en mijn medestudenten klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Maar voor mezelf had ik al vóór de stage uitgemaakt dat ik na mijn master nog een extra opleiding wil volgen, om meer expertise te verwerven in data-analyse en de koppeling met psychologische componenten. Bernie is daarin een echte crack. Hoe meer ik bijleer, hoe beter ik besef dat er nog heel veel te leren is. Mijn thesis gaat over artificiële intelligentie in recruitment en selectie, en ik stel vast dat AI eigenlijk nog niet zo heel erg ingeburgerd is. Ik mis nog de juiste kennis voor een meer exacte benadering, daarom wil ik nog niet meteen de arbeidsmarkt op. Evidentie – in de betekenis van wat ‘evidence based’ is – is heel belangrijk in een werkveld waar menselijke intuïtie nog altijd een grote rol speelt. Het maakt dat data en het kunnen leveren van bewijzen nog belangrijker zijn. En bovendien, afstuderen als corona hier nog rondwaart, dat is toch niet wat een mens zich ervan voorstelt. Ik studeer hierna dus nog wel even door.”

Door de stagementor

En wat zegt de stagementor? Dat we vol verwachting mogen uitkijken naar de toekomst:
Bernie Caessens: “Wat mij het meest is opgevallen aan Parcifal is zijn leervermogen, zijn focus op detail en zijn klantgerichtheid. Hij heeft blijk gegeven van een enorme leergierigheid, en is in staat om op korte tijd complexe materie zich eigen te maken. Dat is uiteraard in hoofdzaak een verdienste van Parcifal, maar het toont ook wel dat de opleiding inzet op het aanleren van probleemoplossende vaardigheden. Dat heb ik trouwens ook gezien bij Eli (Lauwers, collega bij Resolved). Daarnaast, en dit heeft een positieve invloed op het werk binnen Resolved, laat Parcifal weinig details onaangeroerd. In elk project stelde hij (soms vervelende, maar noodzakelijke) vragen, waarbij hij door ons soms wat weggestopte details volledig blootlegde, die we dan ook hebben aangepakt, steeds met positieve resultaten. Tot slot waardeer ik in Parcifal zijn enorme klantgerichtheid. Bij Resolved staat de klant altijd centraal, maar wij hebben soms de neiging om ons te verliezen in de bijzonder boeiende vraagstukken. Parcifal wees ons daar dan op en zo is onze communicatie met de klant weer wat beter geworden. Los van dit alles, is Parcifal ook gewoon een aangename kerel, met een passie voor wetenschap en het vakgebied. Iemand met wie het bijzonder gemakkelijk samenwerken is, en die duidelijk vooruit wil. Met zo een kerels – we hebben er bij Resolved nu zo twee – kan je groeien en plezier hebben.”

Deel dit artikel

Schrijf u vandaag in op onze blog en ontvang 1x per maand onze laatste blogposts in uw mailbox !