Canon biedt zijn klanten de meest geavanceerde technologieën op het gebied van beeldverwerking. Het bedrijf bestaat al 80 jaar en is zowel internationaal als op verschillende markten actief, zoals beeldverwerking voor consumenten, medisch materiaal en industriële producten. De kern van het merk krijgt uitdrukking in de bedrijfsfilosofie die is samengevat in het Japanse woord Kyosei: "samen leven en werken voor het algemeen belang". 
 

" />

Nieuwe structuur, nieuwe HRM-opportuniteiten

02 maart 2021

Canon biedt zijn klanten de meest geavanceerde technologieën op het gebied van beeldverwerking. Het bedrijf bestaat al 80 jaar en is zowel internationaal als op verschillende markten actief, zoals beeldverwerking voor consumenten, medisch materiaal en industriële producten. De kern van het merk krijgt uitdrukking in de bedrijfsfilosofie die is samengevat in het Japanse woord Kyosei: "samen leven en werken voor het algemeen belang". 

Pinsight is een tool van CPM waarmee bedrijven de competenties van hun werknemers online kunnen evalueren. De voordelen? De tool is meertalig, realistisch, objectief, en maakt optimaal gebruik van technologie. Deelnemers die geëvalueerd werden, getuigen van een positieve en verrassend aangename ervaring. Bedrijven appreciëren het gebruiksgemak van de tool en de snel toegankelijke resultaten.
 

Een nieuwe structuur gericht op de klant

Bij Canon was het vroeger mogelijk dat een klant in contact stond met drie verschillende account managers. De activiteiten van Canon zijn immers heel divers. Ze zijn verdeeld over verschillende departementen, elk met hun eigen (key) account managers. Tot voor kort werkten zij onafhankelijk van elkaar. Vandaag is dat niet langer het geval.

Nico Bonne, Sales Director Strategic Accounts Canon België: “Als je als bedrijf beweert de klant centraal te stellen, moet dat ook uit je structuur blijken. Versnipperde departementen brengen een verlies van informatie, vertrouwen en efficiëntie met zich mee. En dus ook van business. Daarom hebben we onze structuur omgegooid. Begin februari 2017 installeerden we over de departementen heen een team Strategic Accounts. Voortaan zijn wij voor onze klanten één Canon."
 

Een strategische verandering

Het installeren van een overkoepelend team lijkt misschien logisch, maar het bedrijf had te maken met ervaren accountmanager die in sommige gevallen al vele jaren in het bedrijf werkten. Hoe introduceer je die verandering bij hen? Nico Bonne :Van bij het begin waren we heel duidelijk over het niveau dat we nastreefden: we moesten hoog mikken! Dezelfde personeelsadvertentie die we extern hebben gecommuniceerd, circuleerde ook intern. Daarin was geen twijfel over het "gewicht" van het besluit. Dit werd nog versterkt door het feit dat alle zes leden van de directie van Canon België rechtstreeks en zichtbaar bij het proces betrokken waren: elk van onze belangrijkste klanten werd aan een directielid toegewezen en dit lid engageerde zich om met de Strategic Account Manager (SAM) van die klant samen te werken. Het concrete verloop van het project hing af van het temperament van het directielid en van de SAM, maar het engagement was er en illustreerde perfect op welk niveau onze structuuraanpassing zich afspeelde: op het strategische.” 


Eigen talenten (her)ontdekken

Het bedrijf was ervan overtuigd dat er onder de eigen (key) account managers goede kandidaten zaten voor de nieuwe functie. De eigenlijke aanpak was minder vanzelfsprekend voor de medewerkers. Canon wilde zich niet beperken tot bestaande evaluaties en persoonlijke ervaringen. Het bedrijf koos er dan ook voor om de medewerkers die zich kandidaat hadden gesteld, te laten deelnemen aan een professioneel assessment.

Nico Bonne: “Daar was wel enige weerstand tegen. Het zorgde onmiskenbaar voor bezorgdheid. Sommigen reageerden verbaasd: “Na zoveel jaar weet je toch wel wat ik waard ben?” Maar de oude ervaringen gaan over oude situaties en we gaan nu net naar een totaal nieuwe situatie. Tegelijk is een assessment ook voor de deelnemer een unieke gelegenheid om zichzelf te analyseren. Zo'n evaluatie kan alleen maar positief zijn; een hefboom voor werknemers in hun persoonlijke ontwikkeling. Die uitleg hielp om sommige werknemers te motiveren, terwijl anderen weigerachtig bleven. Het feit dat de ervaring met dit assessment zeer positief was, was dan ook mooi meegenomen. “

 

Pinsight® geslaagd voor de test

Wil een assessment nuttig zijn, dan moet er voor twee dingen gezorgd worden: ten eerste moet je de kwaliteiten die je zoekt in een Strategic Account Manager nauwkeurig definiëren, vervolgens moet je die vereisten vertalen in oefeningen die zowel voor het bedrijf als voor de deelnemers een toegevoegde waarde hebben. En Pinsight bleek de ideale oplossing te zijn.

Nico Bonne: "Natuurlijk hebben we vooraf goed nagedacht over de nieuwe structuur. Het ging hier niet om een lichtvaardige beslissing, maar over een strategische keuze. Johan Lauwers, die optrad als vertegenwoordiger van onze HR-partner CPM, heeft me geholpen om de implicaties van onze keuze diepgaand door te spreken. Op basis daarvan ontwikkelde CPM vervolgens een assessment volledig op maat van Canon en integreerde het in de interactieve, online assessmenttool Pinsight. En dat is perfect verlopen. De deelnemers gaven achteraf aan dat ze het assessment relevant vonden en dat ze de feedback waardeerden, los van het feit of het hen nu wel of niet in de running hield voor de nieuwe functie. Ook wij als bedrijf hebben dankzij Pinsight veel bijgeleerd over ons in-huistalent, en deze ervaring leverde ons meer op dan enkel een lijst van medewerkers met een interessant profiel voor de nieuwe structuur. De grootste toegevoegde waarde van Pinsight, is dat de feedback niet alleen zicht geeft op de aanwezige kennis en het bestaande gedrag, maar ook een inschatting maakt van hoever kandidaten nog verwijderd zijn van de vooropgestelde doelen. Pinsight geeft inzicht in de huidige stand van zaken, maar ook in de mogelijkheden voor de toekomst. “

Maurice Gorissen, European Business Development Pinsight bij CPM : “Pinsight is een meertalige online tool die nog een groot voordeel heeft: het biedt een hyperrealistische simulatie van situaties waarmee de medewerker daadwerkelijk geconfronteerd wordt op het werk (e-mails beantwoorden, dossiers beheren, face-to-face videogesprekken voeren enz.). Dat is waarom deelnemers niet het gevoel hebben dat ze hun tijd hebben verspild of een examen hebben afgelegd. Pinsight werkt in twee richtingen: alle partijen hebben er baat bij. Het rapport dat binnen de 24 uur beschikbaar is, is bovendien zeer concreet, kan op elk moment worden geraadpleegd en kan perfect dienstdoen als leidraad voor de ontwikkeling van de ambities van de deelnemers. Pinsight is een tool die zowel voor de bedrijfsleiding als voor de deelnemers een toegevoegde waarde heeft.”

Tags

Canon, evaluatie, evaluatietool, evalueren, interne, medewerkers, Pinsight, van
Deel dit artikel

Schrijf u vandaag in op onze blog en ontvang 1x per maand onze laatste blogposts in uw mailbox !